Fireray One

 

 دتکتور بیم Fireray One

 

 دتکتور بیم یا پرتوی موتوردار

 مطابق با استاندارد EN54  و UL268

دارای هد و کنترلر توأمان

دارای یک آینه برای تشیص دود در فاصله 8 تا 50 متر

دارای چهار آینه برای تشیص دود در فاصله 50 تا 120 متر

 رله حریق و فالت

 تنظیمات سریع و اتوماتیک پرتو

  ثبت رخدادهای 50 رویداد اخیر هر دتکتور

 دارای تنظیم اتوماتیک مجدد و جبرانسازی در صورت تغییر شرایط دمایی و آلودگی محیط

 

 

Availability:out of stock 0 item(s)
کد محصول: