Fireray® 3000

دتکتور بیم Fireray 3000

 

در طراحی این مدل دتکتور دودی پرتویی از آخرین تکنولوژی اپتیکال استفاده شده است.

این دتکتورها با صرفه اقتصادی بالا امکان پوشش سطح وسیعی را در مکان هایی با سقف بلند فراهم می کند. همچنین استفاده از این دتکتور برای مکان هایی که دسترسی به دتکتور نقطه ای مشکل است یا در مسیر خط دید دتکتور موانع محدودی (مثل تیر نازک) وجود دارد توصیه می شود.

 

امکان استفاده از دو دتکتور (چشمی) برای هر واحد کنترل

امکان تنظیم برای مسافت 5 تا 120 متر

تنظیم یکپارچه لیزر در گیرنده

دو سیم واسط برای کنترلگر و گیرنده

رله های مجزای حریق و فالت در هر دتکتور

حساسیت و رله های قابل برنامه ریزی

کنترل بهره اتوماتیک برای جبران انحراف

تغذیه فرستنده توسط پنل

دارای مدل ضد انفجار

 

Availability:in stock 1 item(s)
کد محصول: