WINGUARD X3 Express

نرم افزار وینگارد X3 Express برای Windows 10 Pro / Windows 8.1 Pro

سیستم مدیریت یکپارچه ساختمان برای کنترل و مدیریت رخدادها بر مبنای ویندوزهای کامپیوتری. فلسفه ساختاری باز آن، سازماندهی قابل انعطاف کاربران، رخدادها و عملکرد کنترلی توسط یک سیستم را فراهم می کند. سیستم همچنین قادر به هماهنگ سازی پیام ها از چندین سیستم مختلف می باشد. تمامی پیام ها / رخدادها در حافظه ذخیره شده و هر زمان قابل دسترسی می باشند.

·         واسط ها نیاز به سفارش جداگانه دارند.

·         مجوز یک کاربر (ناسازگار با شبکه)

·         حداکثر 1000 نقطه ی اطلاعاتی (نیاز به سفارش جداگانه)

·         واسط اعلام حریق، واسط نفوذ و واسط دوربین مدار بسته و عملکرد دو صفحه نمایش به عنوان گزینه انتخابی (نیاز به سفارش جداگانه)

·         دارای سه سطح دسترسی (کاربر، کاربر اصلی، مدیریت)

·         سطح طراحی شده خاص توسط کاربر

·         ویراستار گرافیکی پایه برای وارد کردن فایل های bmp ,wmf ,jpg

·         بازر داخلی در موارد حریق

·         قابل ارتقا به “WinGuard basic”

Availability:in stock 1 item(s)
کد محصول: