Redundant CPU card for Solution F1

کارتCPU  Redundant برای پنل  Solution F1(Part No. F20040-11)

 

یک ماژول از نوع plug-in جهت redundant کردن مادربرد پنل

مطابق استاندارد EN54، اگر بیش از 512 تجهیز آدرس پذیر به پنل متصل باشد، استفاده از این کارت ضروری می گردد

دارای استاندارد VdS 

 

Availability:in stock 1 item(s)
کد محصول: