دتکتور
 UV  ( استفاده در محیط تاریک)

فقط در فضاهای سربسته کاربرد دارد و یک سنسور UV دارد که به طول موج های فرابنفش با طول موج 185-200 نانومتر حساس است که این طول موج تقریبا در تمام شعله ها ، حتی آنهایی که برای چشم نامرئی هستند تولید می شوند.  این دتکتور شعله ناشی از اتصال برق یا قوس الکتریکی را هم تشخیص می دهد که یک ایراد است زیرا ایجاد هشدار کاذب می نماید. ولی به شعله ای که سوسو بزند و پرش داشته باشد حساس نمی باشد مانند نور سیگار.دتکتورهای UV برای جاهایی مناسب هستند که دتکتور به جریان باد، جریان همرفتی و خشکی حساس نباشد. این دتکتورها دارای پاسخ سریع و تشخیص از فاصله 25متری می باشند و از آنجایی که به نور حاصل از  اتصال برق یا قوس الکتریکی حساس است ، در محیط هایی با این شرایط نباید استفاده شوند.

 

دتکتور UV/IR2

 این دتکتور شعله مرئی و امواج نامرئی ناشی از حریق را همزمان کشف می کند و احتمال خطا را کاهش می دهد.از آنجایی که برای تشخیص شعله هم سنسور UV و هم سنسور IR  باید فعال شوند در نتیجه در جاهایی که فقط نور UV یا فقط نور IR موجود است استفاده از این دتکتور مفید نیست. این دتکتورها به شعله ناشی از اتصال برق یا قوس الکتریکی حساس نیستد و این یک مزیت می باشد.

 

 رنج طول موج های فرابنفش:185-260نانومتر

 

 رنج طول موج های به مادون قرمز: .75-2.7 میکرومتر

Talentum دسته بندی های برند

نمایش:     تعداد در صفحه