MODBUS protocol for FCP "Solution F1"

پرتکلMODBUS  برای اتصال به Solution F1 کنترل پنل اعلام حریق

 

-ماژول نرم افزاری با استفاده از واسط مجتمع RS232 برای فراهم کردن پرتکل MODBUS

 

-فعال سازی از طریق کد کاربری

Availability:in stock 1 item(s)
کد محصول: