آژیر و فلاشرهای کلاکسون

کلاکسون دارای رنج وسیعی از محصولات شامل آژیرهای الکترونیکی،آژیر با صدای بالا،سایرن ها، فلاشرها، زنگ ها و بازرها می باشد. این محصولات می تواند در قسمت عظیمی از کاربردها استفاده شود و بر اساس استراژی استفاده به دسته های سیستم های حریق، صنعتی و سیستم های اظطراری تقسیم می شوند

 

 

 

 

 کلاکسون دسته بندی های برند

نمایش:     تعداد در صفحه