Micra25

بسیاری از سیستم های تشخیص دود aspirating مشخص به این دلیل که نخستین تشخیص موقعیت های آتش اولیه تقاضا می شود. stratos در-HSSD® با استفاده از سیستم ClassiFire® هوش مصنوعی منحصر به فرد، فراهم می کند که حساسیت پتانسیل بیشتری نسبت به سایر سیستم های aspirating بر اساس لیزر. stratos در-HSSD® فراهم می کند بالاترین درجه حفاظت.

stratos در-HSSD® در استفاده از هوش مصنوعی که حداقل تضمین های دادرسی حداقل آلارم مزاحمت و حفظ انسجام مطلوب حفاظت و حساسیت MAXIMUM منحصر به فرد است.

stratos در-HSSD® در استفاده از لیزر تبعیض گرد و غبار و فن آوری تصفیه منحصر به فرد است. stratos در-HSSD® ثابت به کار قابل اعتماد در حساسیت بالا در محیط های بسیار گرد و خاکی.

Availability:in stock 10 item(s)
کد محصول: